Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Grutto

Limosa limosa


 

Familie: Strandlopers (scolopacidae)
Grootte: 37 t/m 42 cm
Biotoop: Graslanden.
Standvogel: Zomergast, overwinterd in Afrika.
Foto gemaakt in: Lauersmeer.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp