Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Groenpootruiter

Tringa nebularia


 

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 30 tot 35 cm.
Biotoop: Broedt in boreale en (sub-)Arctische gebieden op heiden en hoogvenen, in open taiga, bij vennen in taiga, rivier- en beekdalen. 
Standvogel: Wintergast .
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp