Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Drieteenstrandloper

Calidris alba


Bonte strandloper (voor) en Drieteen strandloper

 

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 20 tot 21 cm.
Biotoop: Broedt in Hoog-Arctisch gebied op kale, steenachtige toendra met weinig vegetatie van wilg en steenbreek. 
Standvogel: Wintergast in zeer grote aantallen..
Foto gemaakt in: Brouwersdam en Denemarken..
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp