Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Bosruiter

Tringa glareola


 

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 19 tot 23 cm.
Biotoop: In broedtijd hoogvenen, natte heiden en vennen in bosrijke, boreale gebieden, open taiga, struiktoendra. Opener terrein dan witgat. Nooit op open wad, wel in zoute kreken en mangrove.
Standvogel: Wintergast .Buiten de broedtijd in ondiepe zoetwaterplassen en in lage moerasvegetaties met plasjes langs meren, natte heide en hoogvenen, vennen, ondergelopen graslanden en bollenvelden,
Foto gemaakt in: Lauwersmeer.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp