Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Bokje

Lymnoccryptes minimus


 

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 17 tot 19 cm.
Biotoop: Broedt in open moerassen, overstromingsgebieden van rivieren en meren, venen, bostoendra, open taiga, elzen- en wilgenbroekbossen met veenbulten.
Standvogel: Wintergast Buiten broedtijd in lage moerassige vegetaties (rietland, venen, veenmosbulten met slik, slootkanten, natte weilanden.
Foto gemaakt in: Veghel.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp