Groene specht

Picus viridis

Familie: Spechten (Picidae)
Grootte: 30 tot 35 cm
Biotoop Open bos, parken en houtwallen
Herkomst: Gehele jaar aanwezig
Foto gemaakt in: Erp, juveniel Handel