Spechten

Nederland telt 5 Spechten soorten, waarvan de Middelste bonte specht het zeldzaamst is, en de Grote bonte specht het algemeenste.

Alle Spechten blijven in de winter hier.

Alle Spechten zijn holenbroeders en hakken zelf hun nest, meestal ieder jaar een nieuw nest.

Zwarte spechten gebruiken wel af en toe een oud hol.

De Draaihals is vrij zeldzaam en valt wel onder de spechten, maar heb ik in de 5 soorten niet meegeteld.

Hij broed in zeer kleine getale in Nederland. De draaihals overwintert niet in Nederland , deze overwintert in Afrika.

Copyright 2004- Carel van der Sanden