Velduil Asio flammeus

Familie: Uilen (Strigidae)
Grootte: 35 tot 40 cm
Biotoop Duingebieden, heide en moerassen
Herkomst: Weinig broedparen in Nederland, in de winter meerdere wintergasten
Foto gemaakt in: Burg Haamstede en Veghel