Sperwer Accipiter nisus

Familie: Havikachtigen (Accipitridae)
Grootte: 30 tot 42 cm
Biotoop Bos en houtwallen
Herkomst: Gehele jaar aanwezig
Foto gemaakt in: Erp