Havik Accipiter gentilus

Familie: Havikachtigen (Accipitridae)
Grootte: 50 tot 65 cm
Biotoop Bos, heide en open gebieden
Herkomst: Hele jaar aanwezig
Foto gemaakt in: Erp