Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Roofvogels

Accipitriformes en Falconiformes


Met roofvogel worden meestal 2 orden van vogels bedoeld, de Accipitriformes en de Falconiformes.

Het zijn over het algemeen vleesetende vogels die op een prooi jagen, ze vangen deze prooi op de grond in de lucht,

of op het water. Meerdere soorten eten ook kadavers.

Bij de meeste roofvogels is het vrouwtje tot wel een derde zwaarder en groter dan het mannetje.

Boomvalk

Bruine kiekendief

Buizerd

Havik

Rode wouw

Roodpootvalk

Ruigpootbuizerd

Slechtvalk

Sperwer

Torenvalk

Vale gier

Wespendief

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp