Scholekster Haematopus ostralegus

Familie: Scholeksters (Haematopodidae)
Grootte: 40 tot 43 cm
Biotoop Graslanden,kust, weilanden en akkers
Herkomst: Talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal
Foto gemaakt in: Fanoe Denemarken

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp