Morinelplevier Charadrius morinellus

Familie: Plevieren (Charadriidae)
Grootte: 20 tot 23 cm
Biotoop Noord europesche toendra`s
Herkomst: Schaarse doortrekker in voor en najaar
Foto gemaakt in: Kootwijk