Grote zilverreiger

Casmerodius albus

Familie: Reigers (Ardeidae)
Grootte: 80-95 cm.
Biotoop Moeras, weilanden en akkers, Broed in grote rietvelden (Oostvaardersplassen)
Herkomst: Hele jaar aanwezig.
Foto gemaakt in: Gemert

Copyright 2004- Carel van der Sanden