Bosruiter Tringa glareola

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 18 tot 21 cm
Biotoop Moeras, hoogveen, moddervlaktes en graslanden
Herkomst: Doortrekker in vrij klein aantal;  broedvogel van Noord-Europa en het aangrenzende boreale gebied van AziŽ
Foto gemaakt in: Veghel