Mezen

In Nederland leven diverse soorten mezen. De bekendste zijn wel Kool- en Pimpelmees. Het zijn kleine, gedrongen vogels met een relatief krachtige snavel. Mezen zijn beweeglijke vogels en handige klimmers tijdens het foerageren. In hun voedselkeuze zijn ze zeer flexibel, ze pikken zowel insecten als zaden. Veel soorten leven in de buurt van menselijke bewoning en maken dankbaar gebruik van wat mensen daar aan voedsel -zoals pindastrengen en vetbollen- aanbieden. Ze broeden in holen en nestkasten en het zijn meestal standvogels. In de winter komen ze voor vaak in groepen, samen met andere mezensoorten of zelfs andere zangvogels. De Pimpelmees en Koolmees zijn ook trekvogels, vele Mezen komen in de winter uit ScandinaviŽ om hier te overwinteren

Copyright © 2004- Carel van der Sanden