Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Zwarte stern

Chlidonias niger


 

Familie: Sterns (Sternidae)
Grootte: 22-26 cm
Biotoop Binnenwater met oppervlaktebegroeiing. Broed veel op kunstnesten.
Herkomst: Zomergast (overwintert in Afrika)
Foto gemaakt in: Ooijpolder
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp