Visdief

Sterna hirundo

Familie: Sterns (Sternidae)
Grootte: 34-37 cm.
Biotoop Zeekusten meren en rivieren.
Herkomst: Zomergast (overwintert in Afrika
Foto gemaakt in: Linden

Copyright 2004- Carel van der Sanden