Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Libellen en Juffers

Odonata


 

Libellen

wat is een libel en wat niet?

 • Alle volwassen Libellen (dus ook Juffers) hebben de volgende kenmerken met elkaar gemeen.

 • Twee paar stevige, niet-opvouwbare vleugels, met een dicht netwerk van vleugeladers grote facetogen, die ofwel als twee halve bollen aan de zijkant  

 • van de kop zijn geplaatst (juffers), ofwel een groot deel van de kop innemen ('echte' libellen)  een langwerpig achterlijf zeer dunne en korte voelsprieten

 • op de kop, die nauwelijks opvallen

 • Sommige families uit de insectenorde gaasvleugeligen kunnen sterk op libellen lijken. Dit geldt vooral voor de families mierenleeuwen en bastaardlibellen

 • De vleugels van deze insecten lijken op die van libellen, maar ze hebben kleinere ogen en langere voelsprieten.

 • Verwarrende naamgeving

 • De term 'libellen' wekt soms enige verwarring. De orde der libellen (orde Odonata) bestaat namelijk uit twee onderorden: de juffers (onderorde Zygoptera,

 • hetgeen 'gelijkvleugeligen' betekent) en de 'echte' libellen (onderorde Anisoptera, hetgeen 'ongelijkvleugeligen' betekent).

 • De 'echte' libellen worden meestal echter kortweg libellen genoemd.

Verschil tussen Juffers en Libellen

Libellen

 • Robuuster en meestal breder achterlijf.

 • De achtervleugels zijn aan de basis breder dan de voorvleugels.

 • De vleugels worden in rust meestal uitgespreid, of zelfs schuin naar beneden gehouden.

 • Grote ogen, die elkaar boven op de kop (bijna) raken.

 • Libellen komen forser over dan juffers en zijn behendiger in de lucht. Sommige soorten maken lange vluchten, zonder te gaan zitten.

Juffers

 • lang, dun achterlijf  de vier vleugels hebben dezelfde vorm.

 • De vleugels worden in rust meestal langs of boven het achterlijf samengeklapt .

 • Ogen gevormd als een halve bol en geplaatst aan de zijkanten van de kop.

 • Juffers zijn tengerder en gemiddeld kleiner dan (echte) libellen. Ze hebben meestal een zwakke vlucht en zitten het grootste deel van de tijd in de vegetatie.

 

Alle informatie is terug te vinden op Vlinderstichting.nl. klik voor Vlinderstichting.nl op onderstaande banner, of op deze tekst.

De vlinderstichting is de bron voor alle tekst informatie.

Foto`s zijn alle gemaakt door  Carel van der Sanden

 

 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp