Bruine winterjuffer

Sympecma fusca

Familie: Pantserjuffers (Lestidae)
Voorkomen: Vrij algemeen.
Grootte: 34 tot 39 mm.
Biotoop: Vennen, plassen en poelen.
Vliegtijd: Begin april tot eind juni. (overwinterd als imago)
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden