Zwervende heidelibel

Sympetrum fonscolombii

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen Inmiddels een vrij algemene soort.
Grootte: 33-40 mm.
Biotoop Stilstaand water met een pionierskarakter, ondiepe zanderige plassen met weinig vegetatie.
Vliegtijd: Half mei tot eind oktober, met een piek in het voorjaar en een in de nazomer.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden