Zwarte heidelibel

Sympetrum danae

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen Zeer algemeen.
Grootte: 29-34 mm.
Biotoop Vooral vennen en hoogveen, soms ook laagveen, (duin) plassen en sloten.
Vliegtijd: Eind mei tot eind oktober, piek tweede helft van juli tot half september.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden