Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Zwarte heidelibel

Sympetrum danae


 

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen: Zeer algemeen.
Grootte: 29-34 mm.
Biotoop: Vooral vennen en hoogveen, soms ook laagveen, (duin) plassen en sloten.
Vliegtijd: Eind mei tot eind oktober, piek tweede helft van juli tot half september.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp