Weidebeekjuffer

Calopteryx splendes

Familie: Beekjuffers (Calopterygidae)
Voorkomen Vrij algemeen bij stromend water van goede kwaliteit (in het westen zeldzaam)
Grootte: 45-48 mm.
Biotoop Altijd stromend water met veel zuurstofverzadiging.
Vliegtijd: Begin mei tot in september, piek van midden juni tot eind juli.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden