Vuurlibel

Crocothemis erythraea

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen Inmiddels vrij algemeen.
Grootte: 36-45 mm.
Biotoop Stilstaand zonnige wateren, plassen, vennen en poelen.
Vliegtijd: Begin mei tot begin oktober, piek half juni tot begin augustus.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden