Vuurjuffer

Pyrrhosoma nymphula

Familie:  Waterjuffers (Coenagrionidae)
Voorkomen Zeer algemeen.
Grootte: 33-36 mm.
Biotoop Stilstaand en zwak stromend water met rijke oevervegetatie en drijfbladplanten.
Vliegtijd: Eind maart tot begin september, piek in mei en juni.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden