Tengere grasjuffer

Ischnura pumilio

Familie:  Waterjuffers (Coenagrionidae)
Voorkomen Vrij zeldzaam.
Grootte: 26-31 mm.
Biotoop Open ondiepe snel opwarmende pioniers habitat, met spaarzame vegetatie.
Vliegtijd: Midden mei tot eind september, 2 pieken juni en begin juli, en in augustus.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden