Tengere pantserjuffer

Lestes virens

Familie: Pantserjuffers (Lestidae)
Voorkomen Vrij zeldzaam.
Grootte: 30-39 mm.
Biotoop Heidevennen, hoogveen soms plassen en poelen. Kritischer in biotoopkeuze dan andere pantserjuffers.
Vliegtijd: Eind juni tot eind oktober, piek midden juli tot half september.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden