Tangpantserjuffer

Lestes dryas

Familie: Pantserjuffers (Lestidae)
Voorkomen Vrij algemeen.
Grootte: 35-40 mm.
Biotoop Vennen duinplassen en randen van overige plassen, vaak met wisselende waterstanden.
Vliegtijd: Half mei tot eind september, piek in juli en augustus.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden