Steenrode heidelibel

Sympetrum vulgatum

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen Zeer algemeen.
Grootte: 35-40 mm.
Biotoop Allerlei stilstaand en zwak stromend water met veel zon. Geen pionierssoort.
Vliegtijd: Begin juni tot half november piek van eind juli tot half september.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright © 2004- Carel van der Sanden