Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Steenrodeheidelibel

Sympetrum vulgatum


 

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen: Zeer algemeen.
Grootte: 35-40 mm.
Biotoop: Allerlei stilstaand en zwak stromend water met veel zon. Geen pionierssoort.
Vliegtijd: Begin juni tot half november piek van eind juli tot half september.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp