Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Smaragdlibel

Cordulia aenea


 

Familie: Glanslibellen (Corduliidae)
Voorkomen Algemeen in een groot deel van Nederland.
Grootte: 47-55 mm.
Biotoop: Vooral in vennen en laagveenmoerassen, soms ook in plassen, kanalen en sloten.
Vliegtijd: Eind april tot eind juli, piek in mei en begin juni.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp