Smaragdlibel

Cordulia aenea

Familie: Glanslibellen (Corduliidae)
Voorkomen Algemeen in een groot deel van Nederland.
Grootte: 47-55 mm.
Biotoop Vooral in vennen en laagveenmoerassen, soms ook in plassen, kanalen en sloten.
Vliegtijd: Eind april tot eind juli, piek in mei en begin juni.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden