Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Platbuik

Libellula depressa


 

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen: Zeer algemeen.
Grootte: 39-48 mm.
Biotoop: Stilstaande en zwak stromende wateren die zich in een pioniers stadium bevinden, zoals pas gegraven vijvers en poelen.
Vliegtijd: Eind april tot begin september, piek van half mei tot half juni.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp