Plasrombout

Gomhus pulchellus

Familie: Rombouten (Gomphidae)
Voorkomen Vrij algemeen, hoewel er meestal geen grote aantallen worden waargenomen.
Grootte: 47-50 mm.
Biotoop Plassen, poelen en traag stromend water, soms ook vennen.
Vliegtijd: Begin mei tot half augustus met een piek in juni.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden