Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Paardenbijter

Aeshna mixa


 

Familie: Glazenmakers (Aeshnidae)
Voorkomen: Zeer algemeen.
Grootte: 56-64 mm.
Biotoop: Stilstaand en zwak stromend water, met een rijke moerasvegetatie.
Vliegtijd: Begin juli tot in november, piek in augustus en september.
Foto gemaakt in: Erp en `s Hertogenbosch.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp