Paardenbijter

Aeshna mixta

Familie: Glazenmakers (Aeshnidae)
Voorkomen Zeer algemeen.
Grootte: 56-64 mm.
Biotoop Stilstaand en zwak stromend water, met een rijke moerasvegetatie.
Vliegtijd: Begin juli tot in november, piek in augustus en september.
Foto gemaakt in: Erp en `s Hertogenbosch.

Copyright 2004- Carel van der Sanden