Lantaarntje

Ischnura elegans

Familie:  Waterjuffers (Coenagrionidae)
Voorkomen De meest voorkomende van de Juffers en de Libellen.
Grootte: 30-34 mm.
Biotoop Vrijwel alle zoete watertypen, heel af en toe in brak water.
Vliegtijd: Eind april tot begin oktober, piek tussen eind mei en eind augustus.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden