Koraaljuffer

Ceriagrion tenellum

Familie:  Waterjuffers (Coenagrionidae)
Voorkomen Algemeen in Drenthe en oosten van Noord Brabant. (rest van het land zeldzaam.
Grootte: 25-35 mm.
Biotoop Vennen en plassen, vaak met veenmosvegetatie en pitrus of pijpenstrootje.
Vliegtijd: Eind mei tot eind september, piekhalf juli tot half augustus.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden