Kleine roodoogjuffer

Erythromma viridulum

Familie: Waterjuffers (Coenagrionidae)
Voorkomen Zeer algemeen.
Grootte: 26-32 mm.
Biotoop Stilstaand en langzaam stromend water, met een uitgebreide vegetatie van drijvende planten.
Vliegtijd: Half juni tot eind september, piek eind juli tot midden augustus.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden