Houtpantserjuffer

Lestes viridis

Familie:  Pantserjuffers (Lestidae)
Voorkomen Zeer algemeen.
Grootte: 39-48 mm.
Biotoop Stilstaand en traag stromend water, voorwaarden is wel dat er struiken of bomen aanwezig zijn. Eitjes worden afgezet onder de bast van de takken die boven water hangen.
Vliegtijd: Eind juni tot begin november, piek augustus en de eerste helft van september.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden