Grote roodoogjuffer

Erythromma najas

Familie:  Waterjuffers (Coenagrionidae)
Voorkomen Zeer algemeen.
Grootte: 30-36 mm.
Biotoop Stilstaand en zwakstromend water, met uitgebreide drijvende vegetatie.
Vliegtijd: Begin mei tot half september, piek eind mei tot eind juni
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden