Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Grote keizerlibel

Anax imperator


 

Familie: Glazenmakers (Aeshnidae)
Voorkomen: Zeer algemeen.
Grootte: 68-84 mm.
Biotoop: Plassen, poelen, vennen, vijvers, sloten en langzaam stromend water.
Vliegtijd: Half mei tot eind oktober, piek ligt tussen half juni en eind augustus.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp