Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Glassnijder

Brachytron pratense


 

Familie: Glazenmakers (Aeshnidae)
Voorkomen: Vrij algemeen.
Grootte: 54-63 mm.
Biotoop: Grootste dichtheden in laagveenmoerassen, verder in vegetatierijke plassen en poelen.
Vliegtijd: Eind april tot eind juli, piek in mei juni.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp