Glassnijder

Brachytron pratense

Familie: Glazenmakers (Aeshnidae)
Voorkomen Vrij algemeen.
Grootte: 54-63 mm.
Biotoop Grootste dichtheden in laagveenmoerassen, verder in vegetatierijke plassen en poelen.
Vliegtijd: Eind april tot eind juli, piek in mei juni.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden