Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Gewone oeverlibel

Orthetrum cancellatum


 

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen: Zeer algemeen.
Grootte: 44-50 mm.
Biotoop: Allerlei stilstaande en zwak stromende wateren, liefst op plaatsen met kale oevers.
Vliegtijd: Begin mei tot eind september, met de hoogste aantallen in juni tot half augustus.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp