Bruinrode heidelibel

Sympetrum striolatum

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen Zeer algemeen.
Grootte: 35-44 mm.
Biotoop De Bruinrode heidelibel is een pioniersoort die zijn optimum vind in ondiepe poelen die in de zomer geheel of gedeeltelijk droogvallen en weinig vegetatie hebben.
Vliegtijd: Eind mei tot eind november met een piek van eind juli tot eind september.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden