Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Bruine korenbout

Libellula fulva


 

Familie: Korenbouten ( (Libellulidae)
Voorkomen: Vrij zeldzaam.
Grootte: 42 tot 45 mm.
Biotoop:

De larven leven diep ingegraven in modder en bezinksel van langzaam stromende beken, riviertjes,

zwakstromende sloten en in leemplassen.

Leefwijze:: De larven overwinteren twee keer. Uitsluipen gebeurt van eind april tot begin juni
Foto gemaakt in: Nijnsel.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp