Bloedrode heidelibel

Sympetrum sanguineum

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen Zeer algemeen, poten geheel zwart.
Grootte: 34-39 mm.
Biotoop Allerlei stilstaande watertypen, meestal voedselrijk en met veel vegetatie.
Vliegtijd: Eind mei tot eind oktober, met een piek van half juli tot begin september.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden