Blauwe breedscheenjuffer

Platycnemis pennipes

Familie: Breedscheenjuffers (Platycnemididae)
Voorkomen Algemeen op hoge zandgronden, elders zeldzaam.
Grootte: 36-37 mm.
Biotoop Langzaam stromende beken, rivieren, kanalen en zuurstofrijke plassen en vijvers
Vliegtijd: Begin mei tot eind september, piek eind mei tot half augustus.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden